347

Litteratur är ett av de verktyg vi människor använder oss av för att skapa en bild av hur vårt omgivande samhälle ser ut. Tyvärr är litteraturen många gånger missvisande, och trots att vi människor är medvetna om detta blir böcker ändå än mall för vad som är normen. Om barnlitteraturen endast visar en begränsad uppsättning karaktärer upplever vi att verkligheten är “fel” när den inte stämmer överens med det vi läser.

På senare år har mörkhyade karaktärer allt oftare börjat dyka upp i svenska barnbilderböcker. Vi i MeR Barnkultur kan se hur trenden att endast lyfta fram det som vi många gånger benämner “vita” barnbokskaraktärer, börjar brytas. Förändringen sker inte bara i barnlitteratur, utan även i reklam, mode, film och TV-serier.
Det är banbrytande utveckling som är inspirerande och nödvändig. Vi utgår från att det inte är en trend, utan ett tankesätt som är här för att stanna. 

I “Min lilla pekbok: första 100 orden” visas bilder på sådant som det lilla barnet ser och känner igen från sin vardag. Under varje bild finns en text som förklarar bilden.
På bokens titelsida finns bland annat en bild på ett barn. Ett mörkhyat barn. Och under bilden står det rätt och slätt just “barn”.
Varje liten människa som läser den här boken får ett verktyg som hjälper hen att bygga bilden av sin omvärld. Och tillsammans med andra böcker med barnkaraktärer av alla kulörer blir så normen för hur ett barn ska se ut, mer överensstämmande med verkligheten.

Tukan förlag