409

Tidskriften National Geographic har valt ras som tema för deras april-nummer. Med ras avses här den sociala konstruktionen, inte biologisk ras. Innan de granskar omvärlden börjar de med att självkritiskt och utlämnande syna sig själva. Deras slutsats:

Under decennier har de spridit en rasistisk världsbild som bidragit och understött den rasistiska världsordning som vi har idag.

Det är modigt av dem och det är på tiden. Endast så kommer utveckling och förändring.

MeR Barnkultur hoppas nu att fler följer i deras fotspår. Kan vi här i Sverige öppet och naket reflektera över vad vi förstärker och understödjer i form av stereotypa eller osynliggjorda karaktärer och skildringar av människor och världsdelar?

Tillsammans kan vi ändra premisserna.

MeR Barnkultur inleder med en egen reflektion gällande samarbetet med barnboksförfattaren Katarina de Verdier, tillika MeR:s styrelsemedlem och författare till den här texten. Igår fick jag för första gången en kommentar, i en recension från BOKstavliga_tips, på något jag själv funderat över länge, gällande min första bok. I boken ”Siri, Superhjälten och guldringen”, som jag skrev 2015 och kom ut året därpå, inleds en kärleksfull beskrivning av min dotter Siri med sin ”chokladfärgade hy”. Ett ordval som varken jag som författare skulle valt, eller MeR skulle understött, idag. I kunskapsbanken Bilders Makt förklaras just den historiska kopplingen till sådana uttryck, såsom en inbjudan till konsumtion av ”de andra”.

 

Vad har du för erfarenheter från ditt eget arbete eller din fritid, vill du dela med dig av din egen självreflektion?

/Katarina de Verdier, styrelseledamot MeR Barnkultur och författare till Siri-böckerna.