493

Regeringen vill stärka läslovet och ger Skolverket i uppdrag att genomföra kontinuerliga och långsiktiga insatser.

En god läsförmåga är nödvändig för att kunna tillgodogöra sig kunskap och vara delaktig i ett demokratiskt samhälle. Alla barn och elever behöver få förutsättningar att upptäcka läsningens möjligheter och utveckla sin läslust.

Det instämmer MeR Barnkultur i. Vi vill också tillägga att för att utveckla sin läslust, behöver barn och ungdomar känna sig tilltalade och inkluderade i kulturen. Då duger det inte att 80% av barnböckerna endast har karaktärer med ”västerländsk utseende”, både som huvudpersoner och statister (SBI, 2015).

Om regeringens ambition är att läslusten ska öka hos alla, inte bara hos de med ”västerländskt utseende”, så behöver åtgärder genomföras på flera plan för att det ska bli verklighet. Vi behöver också säkerställa att kvalitetsbegreppet utgår från barnen och ungdomarna, inte utifrån vad vuxna anser vara intressanta frågeställningar. Här är några korta tips att börja med:

  1. Inom kultur- och utbildningsbranschen behöver kompetensen säkerställas genom en rekrytering som speglar invånarnas sammansättning.
  2. Beslutsfattandet i kulturinstitutionerna behöver öppnas upp genom samarbete med civilsamhället. Det är där förändringskraften finns.
  3. Låt barn och ungdomar vara delaktiga i valet av ”kvalitetsböcker” på bibliotek och i skolundervisningen.

 

Vi utvecklar gärna våra tips i samtal med Skolverket och andra med ansvar i frågan. Vi har ett stort kontaktnät utanför de etablerade organisationerna. Kontakta oss, så påbörjar vi dialogen!

merbarnkultur@gmail.com

 

Läs fler röster i frågan

Regeringen vill stärka läslovet med Skolverkets hjälp – Boktugg

Regeringen vill stärka läslovet – men alla är inte positiva – Dagens Arena