311

– Det är ofta en liten grupp människor som bestämmer vad som är bra litteratur för majoriteten av befolkningen, säger Anna Munyua i en artikel i tidningen Etc, Barnboken – det bästa vaccinet mot Pisa-hetsen.

Artikeln diskuterar bland annat böckers sprängkraft. Karin Salmson från Olika förlag uttrycker att “jag har sett barnböcker förändra barns syn på vad som är möjligt. Det är nästan det allra 10540336_745715098784436_1507000023_nviktigaste för mig.”

I föreningen MeR barnkultur hävdar vi att representation är en kvalitetsparameter i litteratur för barn. Vi behöver en bredare definition av kvalitet än den som är gängse idag. Även läsarna, barnen, måste få vara med och avgöra vad som är bra litteratur – för dem.