686

Både barn som själva möter rasism och barn som inte gör det behöver tillfällen att spegla sina tankar och upplevelser och lära sig mer.

Rasism är något som drabbar både barn och vuxna i vårt samhälle. Men barn har till skillnad från vuxna inga referensramar för det som drabbar dem. Därför behöver kunniga och erfarna vuxna tala med barnen om de här frågorna. Även barn som riskerar att utsätta andra barn för rasism behöver tala med kloka vuxna.

Men det kan ibland kännas svårt att hitta bra ingångar till ämnet, som inte känns utpekande för barnen.

Vi har samlat några böcker som kan användas som utgångspunkt för samtal om rasism. Men kom ihåg att ditt förhållningssätt och kunskap som vuxen är avgörande i samtalet.

Katitzi-böckerna av Katarina Taikon

Rosas buss av Silei Fabrizio

Nelson Mandela av Katie Daynes

Vad är rasism? Samtal med min dotter av Tahar Ben Jelloun

Vår historia av Lilian Thuram