1257
Reality Check är Sveriges första app mot rasism, och är utvecklad för åldrarna 13-19 år. Appen består av ett upplevelsebaserat spel och är utvecklat för att utmana fördomar och normer.

Spelet går ut på att du som användare får följa en karaktär under fem dagar och får vara med om dennes upplevelser. Upplevelserna är baserade på intervjuer som utförts med ungdomar runt om i landet om deras upplevelser av vardagsrasism.

Under spelets gång kommer spelaren även få pop-up fönster med fakta om allt från Sveriges rasistiska historia till tips om vad en kan göra för att motverka rasism och annat intressant som kan hjälpa oss att förstå rasismens mekanismer. Syftet med spelet är att de som använder det ska känna att de har ett första hjälpen-kit redo för att kunna se och förstå vardagsrasism samt kunna ingripa när det behövs.

MeR Barnkultur intervjuade projektmedarbetare Aygül L. Kabaca och frågade om appen främst riktar sig till vita.

  • Nej, ambitionen är att den ska spelas av alla, både vita och icke-vita. Det är därför det finns olika karaktärer, du kan spela som dig själv via karaktären anonym där du får se andra utsättas för rasism eller så kan du spela Donia och Malcolm som själva blir utsatta.

 

Finns det en risk att vardagsrasismen som illustreras i spelet kan bidra till att elever som redan är utsatta blir än mer utsatta?

  • Det finns en risk. Vi kan aldrig garantera att det inte händer tyvärr. Men de referensgrupper vi hade med ungdomar som var utsatta för vardagsrasism och de som inte var det, var överens om att för att kunna prata rasism måste vi synliggöra den. Det är extra viktigt att läraren som använder appen är trygg i sin roll. Som stöd har vi har tagit fram lärarhandledningen.

Ambitionen med appen är att den ska knyta an till skolans övergripande demokrati- och värdegrundsuppdrag genom att hjälpa elever att träna abstrakt och kritiskt tänkande, samt att koppla det till praktisk handling.

En kostnadsfri lärarhandledning medföljer appen, du kan läsa den här.

 

Reality Check är framtagen av Teskedsorden, Mångkulturellt centrum och Anna Lindh Foundation. Den finns tillgänglig för kostnadsfri nedladdning i App Store och Google Play.